1.- Estimulación temperá

En Violoncelo Blue contamos cun proxecto de calidade deseñado para estimular e potenciar as habilidades e coñecementos dos nenos, baseado no noso coñecemento dos beneficios da escolaridad temprá:

 • Os nenos son máis áxiles, atrevidos, perceptivos e capaces
 • Teñen maior autonomía
 • Adquiren uns hábitos alimenticios correctos
 • Desenvolven o gusto de facer as cousas por se mesmos
 • Aprenden a relacionarse con nenos da súa idade, sendo máis sociables
 • Desenvolven unha maior capacidade para as linguas e aumenta a súa concentración e capacidade de razoamento
 • Aprenden as rutinas e costumes como unha forma de asumir responsabilidade
2.- Desenvolvemento físico

Mediante exerciciospsicomotores estimulamos o desenvolvemento da movilidade dos pequenos:

Habilidades motoras brutas:

 • Conceptos espaciais, sentido do equilibrio, control do propio corpo.
 • Circuitos psicomotores.
 • Escalamos, arrastrámonos e deslizámonos nos aparatos do patio de xogos.
 • Bailamos e movémonos ó ritmo da música.

Habilidades motoras finas: coordinación óculo-manual, maior destreza, maiorhabilidade e dominio manual:

 • Construimos con bloques e crebacabezas.
 • Xogamos con plastilina.
 • Pintamos cos dedos, ceras e pinceis.
3.- Inglés

Violonchelo Blue coñece a necesidade de que os nenoscomecen, dende a primeira infancia, a estar en contacto con varios idiomas, xa que nanosacomunidade autónoma temos o castelán e o galego, nós, incorporamos o inglés para facilitar o futuro aprendizaxe de outraslinguasnasseguintes etapas educativas.  Nas aulas fálase indistintamente as diferentes linguas para fomentar o desenvolvemento auditivo a distintos fonemas.

4.- Música

A través da educación musical desexamos inculcar a sensibilidade para captar a mensaxe musical (comprender a música) e educar o oído, a voz e o ritmo, estes serán os obxectivos ao longo desta etapa escolar, para o que o neno ha de adquirir unha educación auditiva relacionada cos conceptos do son e o silencio. Ademais sérvelle como vehículo para estimular e mellorar o sentido do oído, básico para os idiomas.

A educación sensorial ten un lugar primordial na educación musical, xa que será o punto de partida para espertar outras facultades humanas no neno. Os medios a empregar han de ser activos e estimulantes, de tal maneira que inciten ao neno á curiosidade e o interese.

5.- La Familia

Cremos na familia como a base sobre a que se asenta a sociedade e o eixe sobre o que o neno debe desenvolver os seusprimeiros pasos.  Para eso fomentamos a participación das familias nasfestas e actividades varias da escola e sobre todo abrimos as portas das aulas ós papás, mamás, avós, etc de forma que o neno non sinta a escola como algo raro ouaxenosinon que se sintanasúa casa, no seu ambiente e coa súa familia.

6.- Educando en valores

Realizamos diversas actividades para traballar os valores sociais: visitamos outros centros educativos, como o Colegio Alca.  Donde visitamos alumnos do seguinte ciclo educativo e ondenos ensinan algunas actividades para que poidan ver como será a seguinte etapa do seudesenrolo.

Tamén visítannos no noso cole os maiores do Centro de Día Más Vivir, e realizamos actividades xuntos para que os nenos aprendan a respetar ós seus maiores.  Facemos excursións para coñecer diferentes entornos, como unha granxa de vacas leiteiras e algún que outro animal máis. 

Visitamos unha hípica, Haras de Compostela, onde coñecen o hábitat dos cabalos, onde nos ensinan os coidados destes animais e damos a nosa primeira clase de hípica.  Coñecemos os comercios do noso pobo para acercalosós diferentes oficios