1.- Aulas

As súas aulas son espazosas e luminosas, están adaptadas a cada tramo de idade. Cada aula dispón de sistemas de seguridade como portas con protección perimetral, esquinas acolchadas, enchufes e interruptores elevados, entre outros.

Ademais os pais dispoñen dun servizo de televixilancia polo cal poden ver aos seus fillos mediante webcams, accedendo coa súa clave desde calquera lugar a internet.
Programa e manual
2.- Aula de Música
Neste espazo, divertimonos facendo cancións con xestos, bailes, tocar instrumentos Orff e mesmo cantar. A través da música desenvolvemos a creatividade e imaxinación, con diferentes xogos, tamén melloramos as habilidades psicomotrices e a memoria. A música é moi beneficiosa en moitos aspectos, desenvolvendo empatía e emocións.
3.- Sala de psicomotricidade
Nestas idades os nenos dan un gran cambio na súa mobilidade pasando de estar tombados a saltar e correr, este cambio é de gran importancia na súa evolución psicomotriz e Violoncelo Blue pensou niso creando unha zona especializada e independente, a aula de psicomotricidade, onde a través de diferentes espazos axúdase ao neno a evolucionar fisicamente.
4.- Sala de usos múltiples

Neste lugar os nenos poden realizar distintas actividades: o recuncho da música, onde contan cun piano de parede e distintos instrumentos Orff; e como espazo lúdico-festivo.

Ademais este espazo utilizámolo como zona de comedor nas horas destinadas para a alimentación dos nenos.

5.- Patio

Este espazo está reservado á diversión, onde poderán xogar sen límites, sempre baixo a atenta mirada dos seus profesores que participarán cos nenos.

Un lugar seguro no que atoparemos estruturas onde os máis pequenos poderán correr, saltar e gozar ao grande durante todo o ano, e ademais no verán cos xogos acuáticos e as piscinas inchables.
6.- Cociña

Outro servizo que Violoncelo Blue pon a disposición dos pais, durante todo o ano, é o seu servizo de comedor mediante catering, a elección dos pais os nenos poderán comer no centro, os menús ofrecidos polo catering contratado ao efecto coa empresa “Grupo Barrigola” ou a que traian de casa xa elaborada.

A nutrición é un factor esencial para o bo desenvolvemento dos nenos, por iso, os menús elabóranse por persoal especializado e baixo a supervisión de nutricionistas.